דף הבית » קצבת זיקנה חלקית למי שהכנסתם גבוהה במעט מההכנסה המירבית

קצבת זיקנה חלקית למי שהכנסתם גבוהה במעט מההכנסה המירבית

קצבת זיקנה חלקית למי שהכנסתם גבוהה במעט מההכנסה המירביתבהתאם לחוק, כל תושב במדינת ישראל אשר הגיע לגיל הזכאות הקבוע בחוק, זכאי ליהנות מקצבה חודשית המועברת לחשבונו, המוכרת בשם "קצבת זקנה".  נכון לשנת 2016, גיל הזכאות לקבלת הקצבה הינו כדלקמן:

 • גברים – גיל 70
 • נשים – בין גיל 65 ל-70, כתלות בתאריך לידתן

עם זאת, כידוע, גיל הפרישה הקבוע בחוק, העומד על 67 לגברים ו-62 לנשים, אינו זהה לגיל הזכאות לקבלת קצבת הזקנה, כאשר בין שני המועדים ישנו פער של 3 שנים, לכל הפחות. כתוצאה מכך, תקנות המוסד לביטוח לאומי מאפשרות במקרים מסוימים להתחיל ולממש את קצבת הזקנה כבר ממועד ההגעה לגיל הפרישה מעבודה, ובטרם הגעה לגיל הזכאות המוחלט. יובהר, כי הזכאות לעשות כן אינה מוחלטת, ומוענקת רק לתושבים ישראלים המשתכרים מתחת לסכום מסוים, כפי שנקבע בנהלים.

חרף האמור לעיל, קיימים לא מעט מקרים בהם תושב ישראלי, אשר הגיע זה מכבר לגיל הפרישה מעבודה, אך טרם לגיל הזכאות המוחלטת לקבלת קצבת הזקנה, משתכר אמנם למעלה מסכום המקסימום אשר מאפשר מימוש קצבת זקנה בטרם הגעה לגיל הזכאות, אך בהפרש מזערי. במקרי ביניים מסוג זה, התושב עדיין עשוי להיות זכאי למימוש קצבת הזקנה, אך בסכום חלקי, וזאת בהתאם להפרש בין היקף הכנסותיו ובין סכום ההשתכרות המקסימאלי אשר מעליו התושב לא זכאי לקבלת קצבת זקנה בטרם הגיעו לגיל הזכאות המוחלטת.

קצבת זקנה חלקית למי שהכנסתם גבוהה במעט מההכנסה המירבית

בשעה שתושב ישראלי מצוי בין גיל הפרישה מעבודה לגיל הזכאות המוחלטת לקבלת קצבת זקנה, ההחלטה האם הוא זכאי לקבלת קצבת זקנה נקבעת כאמור בהתאם להיקף הכנסותיו, הן מעבודה והן שלא מעבודה. יצוין בהקשר זה, כי קצבת הזקנה אינה מהווה סכום אחיד לכל תושב, ונקבעת בהתאם למאפייניו השונים של התושב בכל מקרה ומקרה.

כפי שהוסבר, גם במידה ותושב ספציפי נהנה מהכנסות כספיות העולות על הרף המאפשר לממש קצבת זקנה במועד זה, עדיין, במידה וההכנסה עולה במעט על הרף, יש באפשרות התושב ליהנות מקצבה חלקית, וזאת בקיזוז חלקי של הסכום העודף. על מנת להיות זכאי לקבלת קצבת זקנה חלקית, התושב נדרש לעמוד במלוא הקריטריונים הבאים:

 • גילו של התושב הוא בין גיל הפרישה מעבודה ובין גיל הזכאות המוחלטת לקבלת קצבת זקנה
 • בהתאם למבחן ההכנסות שנקבע מטעם המוסד לביטוח לאומי, התושב משתכר למעלה מסכום הרף, אשר המשתכרים מתחתיו זכאים למימוש קצבת הזקנה כבר ממועד פרישתם מעבודה.
 • הסכום הכולל של קצבת הזקנה לה היה זכאי המבוטח בהתאם למצבו האישי, בקיזוז 60% מכלל ההכנסות של התושב העולות על סכום הרף הנדרש לצורך מימוש קצבת הזקנה, עומד על 153 ₪ לחודש, לכל הפחות.

חשוב לציין עם זאת, כי הזכות לקבלת קצבה כבר ממועד הפרישה מעבודה אינה מחויבת בחוק, וגם במידה והתושב עומד בקריטריונים למימוש קצבת הזקנה, בצורה חלקית או מלאה כבר ממועד הגיעו לגיל פרישה, התושב רשאי לבחור ולבתר על מימושה בשלב זה, ולהמתין להגיעו לגיל הזכאות המוחלטת לקבלת הקצבה, בשעה שהיא תמומש באופן אוטומטי וללא צורך לעמוד בתנאי סף כלשהם.

במידה והתושב בחר לעשות כן, השנים הנותרות שבין גילו הנוכחי ובין מועד הגיעו לגיל הזכאות המוחלטת לקבלת הקצבה ישוקללו לצורך תוספת ותק לקצבת הזקנה, בשעה שהתושב יגיע לגיל הזכאות המוחלט. במקרים מסוימים מדובר בתוספת משמעותית לקצבה הבסיסית, ומשכך, כדאי לכל הפחות לשקול פתרון זה, כמובן כתלות בנסיבות.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715442

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר