דף הבית » כסף לאחר הפרישה-פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר

כסף לאחר הפרישה-פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר

כסף לאחר הפרישה-פיצויי פיטורין לעובד שהתפטרבהתאם לחוק הישראלי, כל תושב או תושבת אשר הגיעו לגיל הפרישה המעוגן בחוק (67 לגברים, 62 לנשים), רשאים להודיע בדבר פרישתם לפנסיה, תוך מימוש זכויותיהם הפנסיונית אשר נצברו לזכותם במרוצת השנים.

חשוב לציין עם זאת, כי לא מדובר כמובן בחובה חוקית, כאשר יש באפשרות המועסק או המועסקת להמשיך בעבודתם הסדירה, ובלבד שהגיעו להסכמה עם המעביד בנושא.

יש לשים לב עם זאת, כי אף שהחוק מקנה לעובד או לעובדת אשר הגיעו לגיל הפרישה את הזכות להודיע בדבר הפסקת עבודתם, הרי שביחס לאפשרות המעסיק להפסיק מיוזמתו את יחסי העבודה במועד זה, קיים שוני משמעותי בחוק בין נשים וגברים. החוק קובע, כי המעסיק רשאי להפסיק מיוזמתו עבודה של שכיר או שכירה מגיל 67 בלבד, ומשכך, נשים שהגיעו לגיל הפרישה (62), אך טרם הגיעו לגיל 67, אמנם רשאיות להודיע בדבר פרישתן, אך המעסיק אינו יכול לחייבן לפרוש בפועל.

השאלה הרלוונטית לענייננו בהקשר זה, היא מה ביחס לעובד או עובדת אשר חרף הגיעם לגיל הפרישה, בחרו, בהסכמת המעביד, להמשיך ולעסוק בעבודתם, כאשר לאחר פרק זמן מסוים בחרו להתפטר מהעבודה לצורך פרישה מאוחרת לפנסיה. האם עובדים אלו, שעברו זה מכבר את גיל הפרישה מעבודה, זכאים גם הם ליהנות מפיצויי פיטורין בגין התפטרותם?

התפטרות לאחר גיל הפרישה מעבודה – מה קובע החוק?

בהתאם לסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורין, המסדיר את חובתו של המעסיק בהקשר זה, תושב או תושבת ישראלית, אשר ממשיכים לעבוד אצל המעסיק לאחר מועד הגיעם לגיל פרישה, ומודיעים בדבר התפטרותם במסגרת פרישה לפנסיה, זכאים אוטומטית ליהנות מפיצויי פיטורין, אשר נקבעים על סמך מכפלת משכורתו האחרונה של העובד במספר שנות העבודה אצל המעסיק הנוכחי.

עם זאת, במסגרת הפרישה מעבודה, הסכום הכולל לו יהא זכאי העובד במסגרת פיצויי הפיטורין מחושב בצורה כוללת יחד עם הסכום המיועד לפיצויי פיטורין העומד לזכותו במסגרת החיסכון הפנסיוני הרשום על שמו (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים). כך לדוגמא, במידה והעובד זכאי לפיצויי פיטורין בסך כולל של 300,000 ש״ח, אך בו בזמן, החיסכון הפנסיוני שברשותו כולל רכיב פיצויי פיטורין בסכום של 100,000 ש״ח, הרי שבמועד התפטרותו, המעסיק יחוייב אך בתשלום ההפרש, דהיינו בסך 200,000 ש״ח בלבד.

חריג משמעותי לעניין זה מתייחס לעובדים אשר במסגרת הסכם עבודתם, חתומים על מה שמכונה ״סעיף 14״, המאפשר להמיר את פיצויי הפיטורין להם זכאי עובד במועד התפטרותו בהפרשות החודשיות לפיצויי פיטורין במסגרת תשלומי הפנסיה. במצב מסוג זה, המעסיק לא נדרש בתשלום ההפרש בין הסכומים.

ומה לגבי עובדים שהחלו בעבודתם אצל המעסיק לאחר מועד פרישתם לפנסיה?

עבור גברים, אשר החלו בעבודתם לאחר הגיעם לגיל 67, התפטרות מעבודה אינה מזכה כלל בקבלת פיצויי פיטורין בגין פרישה לפנסיה. כמובן שהעובד עשוי עדיין ליהנות מפיצויי פיטורין מכל אחת מהסיבות האחרות המוכרות בחוק, כדוגמת התפטרות עקב הרעה בתנאי העבודה.

לעומת זאת, החוק מקיים הפרדה בכל הנוגע לנשים, בין אלו שהחלו לעבוד לאחר הגיען לגיל הפרישה המעודכן לנשים (62), ובין אלו שהחלו לעבוד לאחר הגיען לגיל הפרישה הכללי (67). בעוד שאישה שהחלה לעבוד במקום עבודה לאחר הגיעה לגיל 67 אינה זכאית ליהנות מפיצויי פיטורין בגין פרישה לפנסיה, הרי שאישה שהחלה בעבודתה לאחר הגיעה לגיל הפרישה לנשים (62), אמנם זכאית ליהנות מפיצויי פיטורין במידה והודיעה על התפטרותה, אך זאת בתנאי שבמועד ההתפטרות, עבדה במקום העבודה לפחות שנה אחת.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715442

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר