דף הבית » קבלת קצבת זקנה לפני גיל הזכאות

קבלת קצבת זקנה לפני גיל הזכאות

קבלת קצבת זקנה לפני גיל הזכאותאחת מהטעויות הנפוצות הרווחות בציבור, היא הבלבול החל ביחס להבדל שבין גיל הפרישה מעבודה ובין הגיל המזכה בקבלת קצבה כספית חודשית, המוכרת גם בשם ״קצבת זקנה״, המשולמת מדי חודש בחודשו לזכאים.

התפיסה השגויה היא שכל תושב ישראלי זכאי, החל ממועד הגעתו לגיל פרישה, לקבלת קצבת זקנה, וזאת ללא כל תנאי או הגבלה בנושא.

מסיבה זו, ועל מנת לעשות סדר בנושא, חשוב להבהיר כי ככלל, גיל היציאה לפנסיה המעוגן בחוק (נכון לשנת 2016 – 67 לגברים ו-62 לנשים), אינו מזכה אוטומטית בקבלת קצבת זקנה. בהתאם לחוק, תושב ישראלי, אשר מקום מושבו בישראל, זכאי לקבלת קצבת הזקנה רק החל מהגיעו לגיל המזכה, שהינו 70 לגברים ו-65 לנשים. תושב ישראלי אשר פרש זה מכבר מעבודה, אך טרם הגיע לגיל זה, לא יהא זכאי לקבלת קצבת הזקנה.

עם זאת, במקרים לא מעטים, הגעה לגיל הפרישה מעבודה כוללת בחובה ירידה דרסטית בהכנסות, במיוחד עבור תושבים אשר לא זכאים לקבלת פנסיה חודשית (כגון עצמאיים), או לחילופין זכאים לקצבה חודשית נמוכה בלבד. במצבים אלו, הפרישה מעבודה עלולה לדרדר את התושב במהירות מתחת לקו העוני, ולגרור נטל נוסף על רשויות הרווחה במדינת ישראל.

קבלת קצבת זקנה טרם הגעה לגיל הזכאות – אפשרי?

מהסיבות שלהלן, החוק במדינת ישראל מכיר בקיומם של מקרים חריגים, בגינם תושב ישראלי אשר הגיע לגיל היציאה לפנסיה, אך טרם הגיע לגיל המזכה אוטומטית בקבלת קצבת זקנה (גברים – בין הגילאים 70-67, נשים – בין הגילאים 65-62), יהא זכאי לקבלת קצבת הזקנה כבר ממועד הגיעו לגיל הפרישה מעבודה. יובהר בהקשר זה, כי מדובר במקרים חריגים, אשר נקבעים בהתאם לנוהל קבוע מראש.

בהתאם לנוהל, תושב ישראלי, אשר הגיע זה מכבר לגיל הפרישה מעבודה, יהא זכאי לקבלת קצבת זקנה במידה וסך כל הכנסותיו, בין אם כשכיר ובין אם כעצמאי, אינו עולה על דרגה מסויימת, אשר מוגדרת אף היא בנהלים. בעוד שחישוב הכנסותיו של עצמאי נעשה על סמך הכנסותיו השנתיות הכוללות, הרי שביחס לשכירים, החישוב יבוצע על בסיס חודשי, או שנתי, וזאת בחישוב שיוביל לתנאים טובים יותר מבחינת התושב.

עם זאת, קיים חריג משמעותי בנושא זה, המתייחס לתושבים אשר טרם הגעתם לגיל הפרישה מעבודה היו זכאים לקבלת קצבת נכות כללית. תושבים אלו יהיו זכאים לקבלת קצבת זקנה אוטומטית ממועד הגיעם לגיל הפנסיה, ללא קשר לגובה הכנסותיהם.

רף הכנסות המזכה בקבלת קצבת זקנה טרם גיל הזכאות – כיצד נקבע?

חישוב רף ההכנסות אשר הנמצאים מתחתיו זכאים ליהנות מקצבת הזקנה טרם הגיעם לגיל הזכאות הכללי, מתחלק בהתאם למעמדו האישי של התושב:

 • תושבים אשר נהנים מהכנסות מעבודה בלבד (כשכירים או כעצמאיים):

במידה ומתגוררים בגפם ללא בן זוג בחיים – הכנסה הנמוכה מ-7,690 ש״ח בחודש מזכה בקבלת קצבת זקנה חלקית, כאשר אלו אשר הכנסתם נמוכה מ-5,394 ש״ח בחודש זכאים לקבלת קצבת זקנה מלאה.

במידה ומתגוררים יחד עם בן זוג – הכנסה הנמוכה מ-10,773 ש״ח בחודש מזכה בקבלת קצבה חלקית, כאשר אלו אשר הכנסתם נמוכה מ-7,193 ש״ח בחודש זכאים לקבלת קצבה מלאה.

 • תושבים בעל הכנסות שאינן מעבודה בלבד (השקעות, רווחי נדל״ן, שכר דירה, דיווידנדים, ועוד):

במידה ומתגוררים בגפם ללא בן זוג בחיים – הכנסה הנמוכה מ-16,182 ש״ח בחודש מזכה בקבלת קצבה חלקית או מלאה, כתלות במקרה הפרטני.

במידה ומתגוררים יחד עם בן זוג – הכנסה הנמוכה מ-21,579 ש״ח בחודש מזכה בקבלת קצבה חלקית או מלאה.

על מבחן הכנסות מגיל הפרישה לגיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715442

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר