דף הבית » מבחן הכנסות מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה

מבחן הכנסות מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה

מבחן הכנסות לקבלת קצבת זקנהאחד מהחששות העיקריות, הניצבים בפני תושבים רבים בישראל, הוא מהמשמעות הכלכלית הנלווית להגעתם לגיל הפרישה מעבודה. במועד זה, מקור הכנסתם העיקרי נגדע באיבו ומוחלף, במקרה הטוב, בקצבת פנסיה חודשית אשר במרבית המקרים עומדת אך על סכום חלקי מהיקף ההכנסות מהעבודה.

יחד עם זאת, חלק ניכר מתושבי המדינה, המוגדרים כעובדים עצמאיים, אף לא זכאים לקבלת קצבת פנסיה כלל, מה שמחדד את הקושי מולם הם ניצבים לאחר מועד הגעתם לגיל פרישה.

נקודה זו מחדדת את חשיבותה של קצבת הזקנה, המשולמת מטעם החוק לאזרחים ותיקים, וזאת חרף הסכום הנמוך יחסית הנכלל בה (ליחיד – 1,531 ₪, לזוג – 2,301 ₪). עם זאת, בלא מעט מקרים, תושבים אשר הגיעו לגיל הפרישה מעבודה ומבקשים ליהנות מקבלת הקצבה כאמור, מגלים כי גיל הזכאות לקבלת הקצבה אינו זהה לגיל הפרישה מעבודה (67 לגברים, 62 לנשים), אלא מוגדר כגיל 70 לגברים, ו-65 לנשים.

בעוד שהפער בין גיל הפרישה מעבודה לגיל הזכאות לקבלת קצבת הזקנה עומד על 3 שנים בסך הכול, הרי שעבור תושבים רבים, פרק זמן זה, בו עליהם להסתדר עם הכנסה כספית מצומצמת משמעותית מהתקופה שלפניה ומזו שאחריה, מעלה קושי ניכר, ואף עלולה להטיל עול נוסף על רשויות הרווחה, אשר יידרשו לסייע לתושבים אלו. מסיבה זו, תקנות הביטוח הלאומי מגדירות כי במקרים מסוימים, תושב ישראלי יהא זכאי לקבלת קצבת הזקנה כבר ממועד הגיעו לגיל הפרישה מעבודה, ומבלי שיאלץ להמתין לגיל הזכאות הכללי המעוגן בחוק.

זכאות לקבלת קצבת זקנה טרם גיל הזכאות – מתי?

ככלל, הזכאות לקבלת קצבת הזקנה החל מגיל הפרישה מעבודה, ולא מגיל הזכאות המעוגן בחוק, אינה מוענקת אוטומטית, כאשר על התושב העומד בקריטריונים לפנות בבקשה מתאימה לסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריו, וזאת על גבי טופס בקשה מתאים, וכן בצירוף המסמכים המוכיחים את זכאותו, כפי שיפורט להלן.

בהתאם לתקנות, הזכאות לקבלת קצבת הזקנה החל מגיל הפרישה מעבודה ניתנת רק לתושבי ישראל, המופיעים ברישומי המוסד לביטוח לאומי, אשר הכנסותיהם החודשיות אינן עולות על סכום מסוים, אשר נקבע בהתאם למעמדו האישי של התושב. חישוב זה מתבצע בראש ובראשונה בהתאם לאופי הכנסותיו של התושב, וכן לשאלה האם הוא מתגורר בגפו או עם בן זוג.

מבחן הכנסות לצורך קביעת זכאות לקבלת הקצבה

תושב ישראלי אשר מתגורר בגפו, ואשר הגיע זה מכבר לגיל הפרישה מעבודה אך טרם הגיע לגיל הזכאות לקבלת קצבת נכות, יהא זכאי לקבלת הקצבה בהתאם לאמור לעיל:

תושב המתגורר בגפו

 • במידה והכנסותיו מתקבלות מעבודה בלבד – הכנסה מתחת ל-5,394 ₪ בחודש מזכה בקצבה מלאה, והכנסה מתחת ל-7,690 מזכה בקצבה חלקית.
 • במידה והכנסותיו מתקבלות הן מעבודה והן ממקורות הכנסה נוספים – הכנסה מתחת ל-5,394 ₪ בחודש מזכה בקצבה מלאה, או חלקית, כתלות בנסיבות.
 • במידה והכנסותיו מתקבלות ממקורות הכנסה נוספים בלבד – הכנסה מתחת ל-16,182 ₪ בחודש מזכה בקצבה מלאה, או חלקית, כתלות בנסיבות.

תושב המתגורר יחד עם בן זוג

 • במידה והכנסותיו מתקבלות מעבודה בלבד – הכנסה מתחת ל-7,193 ₪ בחודש מזכה בקצבה מלאה, והכנסה מתחת ל-10,773 מזכה בקצבה חלקית.
 • במידה והכנסותיו מתקבלות הן מעבודה והן ממקורות הכנסה נוספים – הכנסה מתחת ל-14,386 ₪ בחודש מזכה בקצבה מלאה, או חלקית, כתלות בנסיבות.
 • במידה והכנסותיו מתקבלות ממקורות הכנסה נוספים בלבד – הכנסה מתחת ל-21,579 ₪ בחודש מזכה בקצבה מלאה, או חלקית, כתלות בנסיבות.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715442

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר