דף הבית » זכויות בביטוח לאומי ותעסוקה לאחר גיל הפרישה

זכויות בביטוח לאומי ותעסוקה לאחר גיל הפרישה

זכויות בביטוח לאומיבהתאם לחוק במדינת ישראל, כל תושב ישראלי מיום הגיעו לגיל 18 ועד מועד גיל הפרישה מעבודה (נכון לשנת 2016 – 67 לגברים ו-62 לנשים), מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי אשר נגבים מדי חודש בחודשו: לשכירים – ישירות מתלוש המשכורת, ולעצמאיים – במסגרת תשלום ישירות למוסד לביטוח לאומי.

ככלל, תושב ישראלי שהגיע לגיל הפרישה מעבודה אינו מחויב עוד בתשלום דמי ביטוח לאומי, וזאת מתוקף פרישתו מעבודה.

עם זאת, לא מעט תושבים ישראלים, אף שהגיעו לגיל הפרישה מעבודה, בוחרים להמשיך ולעסוק במקצועם – בין אם מדובר בצורך כלכלי ובין אם מדובר ברצון אישי להמשיך ולהתפתח מבחינה מקצועית. יצוין בהקשר זה, כי חרף עיגונו של גיל הפרישה בחוק, אין איסור על המשך עבודה גם לאחר הגעה לגיל הפרישה, והדבר נתון להחלטתם של העובד והמעסיק כאחד.

השאלה הנשאלת בהקשר זה היא האם עובד, אשר חרף הגיעו לגיל הפרישה מעבודה מעוניין להמשיך ולעבוד, עדיין נדרש בתשלום דמי ביטוח לאומי, או שפטור מתשלום זה עקב הגיעו לגיל הפרישה מעבודה?

תשלום דמי ביטוח לאומי לאחר הגעה לגיל הפרישה מעבודה – מה אומר החוק?

בהתאם לתקנות המוסד לביטוח לאומי, המופקד על גביית דמי הביטוח מתושבי המדינה, תושב אשר הגיע לגיל הפרישה מעבודה, ועודנו מועסק בעבודה, מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסותיו מעבודה, אך לא מחויב בתשלום דמי ביטוח בגין הכנסותיו מטעם קרן הפנסיה אשר נצברה לזכותו.

חשוב לסייג עם זאת, כי תושב ישראלי אשר זכאי לקבלת קצבת זקנה, מתוקף הגיעו לגיל הזכאות, או מתוקף עמידתו בקריטריונים המזכים בקבלת הקצבה כבר ממועד פרישתו מעבודה, לא מחויב כלל בדמי ביטוח לאומי, כאשר המעסיק לבדו מחויב בתשלום מופחת של דמי ביטוח.

נכון לשנת 2016, ההכנסה החודשית המרבית, המחייבת את התושב בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מעבודה, היא 43,240 ₪. דמי הביטוח הלאומי, הנגבים מתושב שממשיך לעבוד לאחר הגיעו לגיל פרישה, נקבע בהתאם לגילו מחד, ולהיקף הכנסותיו החודשיות מאידך, וזאת בהתאם לאמור לעיל:

תושב אשר הגיע לגיל הפרישה מעבודה, אך טרם הגיע לגיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה (70 לגברים, 67 לנשים), ואינו זכאי לקבלת קצבת זקנה.

 • בגין הכנסה חודשית עד ל-60% מהשכר הממוצע במשק (בין 0 ל-5,678 ₪) דמי הביטוח הלאומי עומדים על 6.52%, מתוכם נגבים מהתושב 3.37% ומהמעסיק 3.15%.
 • בגין הכנסה חודשית מעל ל-60% מהשכר הממוצע במשק (5,678 ₪ ומעלה) דמי הביטוח הלאומי עומדים על 16.72%, מתוכם נגבים מהתושב 9.86% ומהמעסיק 6.86%.

תושב אשר הגיע לגיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה (70 לגברים, 67 לנשים), אך אינו מקבל קצבת זקנה

 • בגין הכנסה חודשית עד ל-60% מהשכר הממוצע במשק (בין 0 ל-5,678 ₪) דמי הביטוח הלאומי עומדים על 3.48%, מתוכם נגבים מהתושב 3.10% ומהמעסיק 0.38%.
 • בגין הכנסה חודשית מעל ל-60% מהשכר הממוצע במשק (5,678 ₪ ומעלה) דמי הביטוח הלאומי עומדים על 7.02%, מתוכם נגבים מהתושב 5% ומהמעסיק 2.02%.

תושב אשר הגיע לגיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה (70 לגברים, 67 לנשים), ומקבל קצבת זקנה

 • בגין הכנסה חודשית עד ל-60% מהשכר הממוצע במשק (בין 0 ל-5,678 ₪) דמי הביטוח הלאומי עומדים על 0.38%, בהם המעסיק לבדו מחויב.
 • בגין הכנסה חודשית עד ל-60% מהשכר הממוצע במשק (בין 0 ל-5,678 ₪) דמי הביטוח הלאומי עומדים על 2.02%, בהם המעסיק לבדו מחוייב.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715442

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר